Lider İletişimi

placeholder

Lider İletişimi

Şirketlerin ticari veya ticaret dışı faaliyetleri ile ilgili açıklamaları yapmaya yetkili sözcülerinin kişisel özellikleri, yetenekleri ve ilgi alanları ile tanınması, beğenilmesi, sempati duyulmasını sağlayacak bir dizi iletişim sürecinin belli bir strateji, buna bağlı konuların plan ve bir takvim dahilindeki yönetimi bu hizmet başlığı kapsamında sunulur. Liderin oluşturduğu olumlu ya da olumsuz algının yüzde 90’ları aşan oranda şirketin kurumsal saygınlığını etkilediği düşünülecek olursa, liderin seçiminden eğitimine kadar ki süreç de hizmetin içeriğinde yer alır.  Lider İletişimi kapsamında yapılacak çalışmalar, Kurumsal İtibar olarak tanımlanan algılama çalışmalarından farklıdır. Karıştırmamak gerekir.

Kurumsal İtibar sürecinde sorumluluk üstlenecek şirket liderinin ve destek verecek ekibin apayrı eğitime gereksinimleri vardır. Çünkü Kurumsal İtibar, çalışanlardan başlayarak iş ve çözüm ortakları, hissedarlar, kanal ve bayi yapısı, sektörel paydaşları da kapsayan başka bir strateji, odaklanma, gündem gerektiren bir iletişim sürecidir.  Bu nedenle şirket liderinin gündeminde “itibarımız için bugün yapılacaklar listesi” olması, olmazsa olmaz bir kuraldır.

Consulting WP – we help companies assess their skills and choose a new direction which utilizes the talents of the team and resources most productively.

Safety net & build wealth

 • One
 • Two
 • Three

You can transform your business to a revenue-producing asset that lets you work as much or as little as you want.

Business planning & strategy

Our clients are often surprised by the possibilities we present to them; by thinking outside the box we present exciting new ventures:

 • Work fewer hours — and make more money
 • Attract and retain quality, high-paying customers
 • Manage your time so you’ll get more done in less time
 • Hone sharp leadership skills to manage your team
 • Cut expenses without sacrificing quality
 • Automate your business, so you can leave for days,

Research beyond the business plan

We also ensure that the whole team is included in the process and that no one is left out during the turnaround. The most crucial part is ensuring some degree of financial stability during the turnaround.

This is the most worrying part for most clients going through or needing a turnaround; it means that incoming cash flows will change completely. We help ease these issues through fantastic financial projections and a realistic view of what can be accomplished.

Creating a list of potential qualified prospects for your service or product can be daunting when you’re beginning your business. However, this needs to be considered as a follow up on your Target Market Analysis so you can hit the ground running.

Business plan market

A strong business plan requires going beyond intuition and experience, and supporting your idea with fact-based market research. Investors need to have confidence in your understanding of the market, so don’t let yourself down by skimping on research. We have access to fee-based, subscriber-only resources such as:

 • Don James/Semplice – Article and News Research
 • VoltageBusiness – Company and Industry Research
 • Goovers – Company and Industry Research
 • IRISpace – Article and News Research
 • Lexos-Nexos – Company, Industry, Market Research
 • Plombett – Article and News Research
 • Pronounce – Market Analysis report “Slices”

Competitor research & analysis

 • One
 • Two
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?