Kriz İletişimi Yönetimi

placeholder

Kriz İletişimi Yönetimi

Yaşadığınız ve tanık olduğunuz gibi dünyanın da, Türkiye’nin de krizleri hiç bitmez. Olağanüstü hal ve beklenmedik durumlarda, bir şirketin ticari anlamda olumsuz etkilenip kayıplar yaşamasına neden olabilecek pek çok kriz türü ve konusu bu hizmet kapsamında bir eğitim şeklinde detaylı olarak tanımlanır.

Kriz İletişimi Yönetimi’nin işlevsel amacı “itfaiyeci” gibi çıkan yangını söndürmek değildir, çünkü krizle karşılaşıldığı an şirketin hem ticari hem de algı ve itibar anlamında az ya da çok zarar görmesi kaçınılmazdır. Kriz çıktığı andan itibaren yapılacak çalışmalar, ancak söz konusu olabilecek zararı en aza indirmekle sınırlı kalabilir.

Demek ki Kriz İletişimi, tıpkı bir şirketin yönetim fonksiyonu gibi sürdürülebilirlik prensibine dayanarak çalışan, şirketin gelecek hedefleri ile ilgili olası riskleri öngören bir gelecek yatırımıdır, diyebiliriz.

Bu anlamda Kriz İletişimi’nin amacı, yangın çıkmasını engelleyecek güvenilir şartları ve iklimi oluşturmaktır, şeklinde tanımlamanın daha doğru bir yaklaşımdır.

Yangın çıkmasını engelleyecek en temel yaklaşımın ise kurum içinden başlayarak kurum dışına doğru bir iletişim politikasının belirlenmesi ve benimsenmesi için yapılacak olası çalışmalar bu hizmet kapsamındadır.

Şirket çalışanları ve paydaşları başta olmak üzere, ilgili sektör ve bu sektörle doğrudan ve dolaylı ilişkiler içinde bulunan kurum ve kuruluşlar, STK’lar, meslek örgütleri, medya ve hepsinden önemlisi, işin özünde “insan” olduğunu unutmamak şartıyla, şirketin faaliyet alanına duyarlı kamuoyu gruplarının nezdinde “güven” ve “itibar” algısının pekiştirilmesi ve güçlendirilmesi de bu kapsamda verilecek hizmetler arasındadır.

Consulting WP – we help companies assess their skills and choose a new direction which utilizes the talents of the team and resources most productively.

Safety net & build wealth

 • One
 • Two
 • Three

You can transform your business to a revenue-producing asset that lets you work as much or as little as you want.

Business planning & strategy

Our clients are often surprised by the possibilities we present to them; by thinking outside the box we present exciting new ventures:

 • Work fewer hours — and make more money
 • Attract and retain quality, high-paying customers
 • Manage your time so you’ll get more done in less time
 • Hone sharp leadership skills to manage your team
 • Cut expenses without sacrificing quality
 • Automate your business, so you can leave for days,

Research beyond the business plan

We also ensure that the whole team is included in the process and that no one is left out during the turnaround. The most crucial part is ensuring some degree of financial stability during the turnaround.

This is the most worrying part for most clients going through or needing a turnaround; it means that incoming cash flows will change completely. We help ease these issues through fantastic financial projections and a realistic view of what can be accomplished.

Creating a list of potential qualified prospects for your service or product can be daunting when you’re beginning your business. However, this needs to be considered as a follow up on your Target Market Analysis so you can hit the ground running.

Business plan market

A strong business plan requires going beyond intuition and experience, and supporting your idea with fact-based market research. Investors need to have confidence in your understanding of the market, so don’t let yourself down by skimping on research. We have access to fee-based, subscriber-only resources such as:

 • Don James/Semplice – Article and News Research
 • VoltageBusiness – Company and Industry Research
 • Goovers – Company and Industry Research
 • IRISpace – Article and News Research
 • Lexos-Nexos – Company, Industry, Market Research
 • Plombett – Article and News Research
 • Pronounce – Market Analysis report “Slices”

Competitor research & analysis

 • One
 • Two
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?